13._Osnovy_filosofii (1)

14._Istoriya_2 (1)

15._Psixologiya_obscheniya

17._Inostrannyy_yazyk_v_professionalynoy_deyatelynosti

18._Fizicheskaya_kulytura_2 (1)

21._Matematika (1)

22._Ekologicheskie_osnovy_prirodopolyzovaniya

23._Ekonomika_organizacii

24._Statistka

25._Menedghment

27._Finansy_deneghnoe_obraschenie_i_kredit

28._Buxgalterskiy_uchet (1)

29._Bezopasnosy_ghznedeyatelynosti (1)

30._Informacionnye_texnologii_v_professionalynoy_deyatelynosti

33._Finansovo-ekonomicheskoe_planirovanie_v_sektore

36._Vedenie_raschetov_s_byudghetami_byudghetnoy_sistemy_..

38._Uchastie_v_organizacii_i_osuschestvlenii_..

40._Uchastie_v_organizacii_i_osuschestvlenii_.

OP.04_Dokum_obespechenie_upravleniya

Методические указания_38.02.07

РП Аудит

РП воспитания_38.02.06_на базе 11

РП Налоги и налогообложение

РП Основы социологии и политологии

РП Основы экономической теории

РП Основы-предпринимательской-деятельности- (1)

РЯиКР финансы